Newsletter - zapisz się i zyskaj 15% na pierwsze zakupy!

Reklamacje i Zwroty

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r Dz.U.2014 poz 827 z ew. zmianami, Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionych w sklepie www.sklep.adventuresports.pl towarów.
 2. W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania Kupujący, bez podania przyczyny, może odstąpić od umowy wysyłając pisemne oświadczenie.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia woli odstąpienia od zawartej umowy
 4. Zwracany towar należy odsyłać przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: ADVENTURE SPORTS DOM MODY KLIF WARSZAWA ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 
 5. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi zgodnie z prawem Kupujący
 6. Zwracany towar powinien być kompletny, nieuszkodzony. Zwracany towar nie może być przed zwrotem użytkowany, powinien posiadać oryginalne oznakowanie i przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (np. metki wewnętrzne oraz oryginalne metki i zawieszki papierowe, metki zewnętrzne), w które zaopatrzony był Towar w chwili zakupu; oznaczenia takie muszą być oryginalne i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru. Kupujący może towar sprawdzić, przymierzyć natomiast po przymiarce powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, złożony i spakowany, tak jak w momencie sprzedaży był zapakowany.
 7. Do zwracanego towaru należy dołączyć: wypełniony formularz odstąpienia wraz z dowodem zakupu lub jego ksero kopią.
 8. Formularz odstąpienia od umowy zamieszczony jest w zakładce regulamin, można go pobrać , wydrukować i wypełnić. Formularz powinien być dołączony do zwracanego towaru.
 9. Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu drogą elektroniczną , wysyłając mail na adres info@adventuresports.pl
 10. Klient rezygnujący z zakupu towaru powinien w formularzu zwrotu podać nr rachunku bankowego na który ma być zwrócona kwota zapłacona za towar, w przeciwnym wypadku zwrot płatności nastąpi na rachunek z jakiego płatność została otrzymana. Zwroty towaru wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane
 11. Sprzedający zwraca kupującemu kwotę zapłaconą za towar oraz koszty dostawy towaru do kupującego.

 

REKLAMACJA

 1. W przypadku składania reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt.
 2. Zamawiający powinien odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (lub jego ksero kopi) na adres :ADVENTURE SPORTS DOM MODY KLIF WARSZAWA ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 
 3. Formularz reklamacyjny, należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do reklamowanego produktu. W formularzu należy podać szczegółową informację o powodzie złożenia reklamacji.
 4. Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.
 5. Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 6. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot zapłaconej ceny.
 7. Istnieje możliwość złożenia reklamacji produktu drogą elektroniczną wysyłając email na adres info@adventuresports.pl . Prosimy o umieszczenie w mailu opisu: stwierdzonej wady produktu, nazwy produktu, w miarę możliwości numeru zamówienia wraz z co najmniej 3 zdjęciami pokazującymi wadę produktu. Taka forma złożenia reklamacji pomoże nam szybciej rozpatrzyć reklamację.
 8. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane.

 

Załączniki:

 

1. Formularz odstąpienia od umowy - format pdf

2. Formularz odstąpienia od umowy - format edytowalny docx

3 Formularz reklamacji towaru - format pdf

4 Formularz reklamacji towaru - format edytowalny docx

DARMOWA DOSTAWA
OD 300 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY