DARMOWA DOSTAWA OD 400 zł

Zapisz się do newslettera i otrzymaj jednorazowy rabat -10% na pierwsze zakupy

Reklamacje i Zwroty

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r Dz.U.2014 poz 827 z ew. zmianami, Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionych w sklepie www.sklep.adventuresports.pl towarów.
 2. W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania Kupujący, bez podania przyczyny, może odstąpić od umowy wysyłając pisemne oświadczenie.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia woli odstąpienia od zawartej umowy
 4. Zwracany towar należy odsyłać przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: ADVENTURE SPORTS DOM MODY KLIF WARSZAWA ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 
 5. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi zgodnie z prawem Kupujący
 6. Zwracany towar powinien być kompletny, nieuszkodzony. Zwracany towar nie może być przed zwrotem użytkowany, powinien posiadać oryginalne oznakowanie i przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (np. metki wewnętrzne oraz oryginalne metki i zawieszki papierowe, metki zewnętrzne), w które zaopatrzony był Towar w chwili zakupu; oznaczenia takie muszą być oryginalne i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru. Kupujący może towar sprawdzić, przymierzyć natomiast po przymiarce powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, złożony i spakowany, tak jak w momencie sprzedaży był zapakowany.
 7. Do zwracanego towaru należy dołączyć: wypełniony formularz odstąpienia wraz z dowodem zakupu lub jego ksero kopią.
 8. Formularz odstąpienia od umowy zamieszczony jest w zakładce regulamin, można go pobrać , wydrukować i wypełnić. Formularz powinien być dołączony do zwracanego towaru.
 9. Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu drogą elektroniczną , wysyłając mail na adres info@adventuresports.pl
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt lub  na wskazany przez Klienta inny numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota zapłacona za Produkt. Zwroty Produktów wysłanych za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.
 11. W przypadku zwrotu produktu zapłaconego kartą podarunkową należność za zakupy zapłacone kartą podarunkową, zostanie zwrócona na tę samą Kartę podarunkową. Jeśli w momencie zakupu użyto Karty podarunkowej razem z inną metodą płatności, to w przypadku dokonywania częściowego zwrotu tego zamówienia, należność zostanie zwrócona w pierwszej kolejności na alternatywną metodę płatności Karty podarunkowej.
 12. Zwroty towaru wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane
 13. Sprzedający zwraca kupującemu kwotę zapłaconą za towar oraz koszty dostawy towaru do kupującego.

 

REKLAMACJA

 1. W przypadku składania reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt.
 2. Zamawiający powinien odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (lub jego ksero kopi) na adres :ADVENTURE SPORTS DOM MODY KLIF WARSZAWA ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 
 3. Formularz reklamacyjny, należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do reklamowanego produktu. W formularzu należy podać szczegółową informację o powodzie złożenia reklamacji.
 4. Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.
 5. Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 6. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot zapłaconej ceny.
 7. Istnieje możliwość złożenia reklamacji produktu drogą elektroniczną wysyłając email na adres info@adventuresports.pl . Prosimy o umieszczenie w mailu opisu: stwierdzonej wady produktu, nazwy produktu, w miarę możliwości numeru zamówienia wraz z co najmniej 3 zdjęciami pokazującymi wadę produktu. Taka forma złożenia reklamacji pomoże nam szybciej rozpatrzyć reklamację.
 8. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane.

 

Załączniki:

 

1. Formularz odstąpienia od umowy - format pdf

2. Formularz odstąpienia od umowy - format edytowalny docx

3 Formularz reklamacji towaru - format pdf

4 Formularz reklamacji towaru - format edytowalny docx

DARMOWA DOSTAWA
OD 400 ZŁ

ZWROT

DO 14 DNI

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY